ژوئن 18, 2024

اطلاعیه

اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی به شرح ذیل میباشد :

1-آقای علی قلعه بان
2-آقای نوید رضا احدی

?با تصویب و تعیین اعضای شوراهای فرهنگی و علمی انجمن که هم اکنون در حال عضوگیری میباشد در صورت به حد نصاب رسیدن,  اعضای این شوراها نیز متعاقبا از طریق این وب سایت اعلام خواهد شد .انجمن هیچ گونه دفتر ,شعبه ,نماینده ,همکار ,مشاور و….. ندارد و تمامی اطلاعات واخبار مربوطه صرفا از طریق وب سایت و مجاری خبری معرفی شده صورت خواهد گرفت.

?تنها مسیر ارتباطی انجمن این ایمیل بودهinfo@iaistu.net و برای امور مشاوره و ارتباط با دبیر انجمن اسلامی میتوانید با ایمیل فوق مکاتبه نمایید هر گونه مکاتبه  یا ارتباط شفاهی خارج از این آدرس از نظر انجمن اسلامی مردود و بدون اعتبار میباشد.

?در صورتیکه افراد سودجو با استفاده از نام انجمن اسلامی خود را عضو انجمن معرفی کرده و خواستار پیش برد اهداف تجاری خود باشند این موارد از دید انجمن بطور کل مردود بوده و لطفا موارد را از طریق ایمیل به انجمن گزارش نمایید تا بررسی و پیگیری شود .

? اعضای شورای مرکزی و اعضای عمومی انجمن اسلامی میتوانند به صورت آزادانه به فعالیت اقتصادی و شخصی خود بپردازند ولی فعالیت های اقتصادی و شخصی اعضا هیچ ارتباطی به انجمن ندارد چرا که انجمن اسلامی صرفا یک نهاد فرهنگی ,علمی و مذهبی میباشد و فعالیت تجاری انجام نمی دهد انجمن اسلامی در این زمینه هیچ مسئولیتی نداردو پاسخگوی موارد بعدی نخواهد بود .

?تمامی حقوق این وب سایت iaistu.net متعلق به انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی دانشگاههای تایلند میباشد . این وب سایت و فیس بوک مربوطه تنها منابع معتبر انجمن بوده و تمامی اخبار و اطلاعیه های انجمن از طریق این وب سایت و صفحه فیس بوک مربوطه منتشر خواهد شد .انجمن هیچ گونه مسئولیتی در مورد صفحات دیگر و یا مشابه ندارد

روایط عمومی انجمن اسلامی