آخرین خبرها
Asiatique The Riverfront

Asiatique The Riverfront

در سال 1900 زمانی که کشورهای آسیایی در معرض خطر حمله از طرف ابرقدرت های اروپا یی قرار داشتند با تدبیر پادشاه وقت “چولالانکورن ” که هدف آن ارتقای سطح قدرت منطقه و ایجاد ارتباطات تجاری با کشورهای اروپایی بود تا بدین طریق هم قدرت خود را افزایش داده و هم رابطه دوستانه تجاری با اروپا داشته باشند در این منطقه اسکله ای تجاری برپا نمود که از طریق این اسکله کالاهای خود را به کشورهای اروپایی ارسال و از آن کشورها کالا دریافت میکردند فردی به نام Mr. Hans Nille Andersen که دانمارکی بوده است در آن زمان اولین فردی بوده است که پایه گذار ارتباط تجاری تایلند و اروپا بوده است در مورد ایران و تایلند نیز شیخ احمد قمی از طریق شهر آیوتایا این ارتباط را آغاز نموده است .الان هم اگر به محل بروید با توجه به حضور فرهنگ ها و کشورهای مختلف به خوبی این مسئله که قبلا این مکان خواستگاه ارتباطات تجاری کشورهای مختلف و حضور انها در این مکان بوده است را حس خواهید کرد به همین خاطر نیز این منطقه را به نام “ASIATIQUE The Riverfront” نامگذاری نمودند که یاد آور همان اسکله قدیمی بوده و ساختمان های آن نیز به سبک اروپایی نوسازی شده است و در شیوه جدید به کار خود ادامه می دهد .
http://www.thaiasiatique.com/index.php/en/view/page/index

5141 Total Views 0 Views Today

جوابی بنویسید