آوریل 20, 2024

سیاست خارجی تایلند

محورهاي اصلي سياست خارجي تايلند شامل حمايت از آسه آن در زمينه هاي حفظ ثبات منطقه اي وتاكيد بر آن مي باشد تايلندروابط نزديكي را باكشورهاي آسه آن (اندونزي ، مالزي ، فيليپين ، سنگاپور، برونئي، لائوس ، برمه ، ويتنام و كامبوج) بوجودآورده است . اين روابط به صورت همكاريهاي منطقه اي در زمينه هاي اقتصادي ، تجاري ، مالي ، سياسي وفرهنگي جلوه مي نمايد.
درسالهاي اخير ، تايلند نقش فعالي را درموضوعات بين المللي ايفا نموده است . موقعي كه تيمور شرقي ازاندونزي استقلال گرفت براي اولين بار درتاريخ ، اين كشور نيروهايش رادرتركيب نيروهاي حافظ صلح درتيمور مشاركت داد.
از سوي ديگر ، وزير بازرگاني اين كشور به عنوان دبيركل سازمان تجارت جهاني(WTO) برگزيده شد. همچنين درجهت افزايش روابط بين المللي ، تايلند به سازمان هاي منطقه اي OAS (سازمان دولت هاي آمريكايي) وسازمان OSCE ( سازمان همكاري و امنيت در اروپا) پيوست
مقامات جديد تايلند كه حزبشان در انتخابات ۶ ژانويه سال ۲۰۰۱ به پيروزي رسيد مي گويند كه آنها درتدوين سياست منطقه اي خود به دنبال استفاده ازراه حل منطقه اي موسوم به ASIAN WAY مي باشند. و درسياست خارجي دولت جديد ، منافع ملي واقتصادي تايلند در رابطه با كشورها نسبت به موضوعات ديگر مثل حقوق بشرودمكراسي ، اولويت خواهد داشت.
آقاي سوراكيارت وزير خارجه تايلند مي گويد سياست ما همكاري نزديكتر با قاره آسيا خواهد بود وبراساس اين سياست دولت تايلند نقش رهبري را درايجاد ارتباط بين جنوب وجنوب شرقي آسيا بر عهده خواهد گرفت . وي همچنين گفته است تايلند تلاش خواهد نمود تاجنوب آسيا را به ترتيبات منطقه اي آسه آن +۳ وارد نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید