سپتامبر 26, 2023

دانشگاههای مورد تائید تایلند

قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری:
ضروری است متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور از تاریخ 1398/04/01 برابر با 2019/06/22 صرفأ در دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب) قابل مشاهده در لیست، ثبت نام رسمی نمایند. لذا مدارک صادره از دانشگاه‌های گروه ج (متوسط) چنانچه پذیرش رسمی آنها پس از تاریخ یاد شده باشد، صرفأ تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.


گروه الف:

 1. Chulalongkorn University
 2. Mahidol University

گروه ب:

 1. Asian Institute of Technology Thailand
 2. Chiang Mai University
 3. Kasetsart University
 4. Khon Kaen University
 5. King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang      صرفاً در رشته‌های مهندسی برق، مکانیک، کشاورزی و جنگلداری
 6. King Mongkut’s University of Technology Thonburi
 7. Mae Fah Luang University
 8. Prince of Songkla University
 9. Thammasat University

گروه ج:

 1. Assumption University
 2. Bangkok University
 3. Burapha University
 4. Mahasarakham University
 5. Naresuan University
 6. National Institute of Development Administration
 7. Rangsit University
 8. Silpakorn University
 9. Srinakharinwirot University
 10. Suan Sunandha Rajabhat University
 11. Suranaree University of Technology
 12. Ubon Ratchathani University

دیدگاهتان را بنویسید