آوریل 18, 2024

تماس با انجمن اسلامی

برای تماس با انجمن اسلامی میتوانید از ایمیل زیر استفاده کنید تمامی ارتباطات انجمن اسلامی با شما نیز صرفا با ایمیل زیر خواهد بود ، انجمن به غیر از این ایمیل آدرس الکترونیکی دیگری ندارد و تنها مسیر ارتباطی انجمن این ایمیل بوده و  هر گونه مکاتبه ای خارج از این آدرس از نظر انجمن مردود و بدون اعتبار میباشد.

info@iaistu.net

 

 

دیدگاهتان را بنویسید