ژوئن 18, 2024

تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت ایران در بانکوک

 دانشجویانی که فاقد پرونده دانشجوئي بوده و تاکنون مجوز استفاده از تسهيلات غير ارزي از وزارت علوم و يا بهداشت دريافت ننموده اند .

می توانند  با ارائه مدارک لازمه (مشروح در زير) تشکيل پرونده داده و مجوز لازم بمنظور استفاده از تسهیلات دانشجویی را اخذ نمايند .

مدارك لازم جهت دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته هاي غير پزشکي

1-درخواستنامه تكميل شده  براي تشکيل پرونده دانشجوئي(فرم تشکیل پرونده دانشجویی )
2-اصل  گواهي ثبت نام در دانشگاه با ذكر سال شروع به تحصيل، رشته و مقطع تحصيلي به زبان انگليسي
بانضمام : اصل  ريز نمرات اخذ شده هر سال تحصيلي و گواهي اشتغال به تحصیل
3- نسخه  تصوير صفحات نوشته شده و پرشده  گذرنامه معتبر دانشجو و آخرين خروج از کشور
4- رعايت مقررات نظام وظيفه عمومي (داشتن كارت پايان خدمت، معافيت دائم يا معافيت تحصيلي و ارسال 2 نسخه از تصوير کارت )
5-  تصوير گواهي اجازه اقامت دانشجوئي  در تایلند ( کارت دانشجوئي و کارت اقامت تایلند)
توجه :نوع کارت اقامت تایلند براساس تحصيل در دانشگاه ( اقامت تحصيلي ) صادر شده باشد
6- نسخه تصوير کامل شناسنامه دانشجو
7- نسخه تصوير شناسنامه همسر و فرزندان (درصورت تاهل)
8- دو قطعه عکس جديد 4*3 تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامي باشد
9- تصوير حكم اعزام و يا معرفي نامه وزارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (براي دانشجويان بورسيه)

مدارك لازم جهت دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته هاي پزشکي

1- درخواستنامه تكميل شده براي تشکيل پرونده دانشجوئي(فرم تشکیل پرونده دانشجویی )
2- اصل  گواهي ثبت نام در دانشگاه با ذكر سال شروع به تحصيل، رشته و مقطع تحصيلي به زبان انگليسي
بانضمام :
اصل  ريز نمرات اخذ شده هر سال تحصيلي
گواهي اشتغال به تحصیل
تصوير ديپلم و پيش دانشگاهي ( آخرين مدرک تحصيلي داخل کشور)
3- نسخه  تصوير صفحات نوشته شده و پرشده  گذرنامه معتبر دانشجو و آخرين خروج از کشور
4- رعايت مقررات نظام وظيفه عمومي (داشتن كارت پايان خدمت، معافيت دائم يا معافيت تحصيلي و ارسال 2 نسخه از تصوير کارت )
5- تصوير گواهي اجازه اقامت دانشجوئي  در تایلند ( کارت دانشجوئي و کارت اقامت تایلند)
توجه :نوع کارت اقامت تایلند براساس تحصيل در دانشگاه ( اقامت تحصيلي ) صادر شده باشد
6- نسخه تصوير کامل شناسنامه دانشجو
7- دو قطعه عکس جديد 4*3تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامي باشد
8- تصوير حكم اعزام و يا معرفي نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  (براي دانشجويان بورسيه)
طبق اعلام وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکي
دانشجويان مقاطع تخصص و PhD  و ( دانشجوياني که داراي اقامت غير تحصيلي مي باشند ) ملزم به سپردن تعهدات لازم جهت بازگشت به کشور مي باشند که به منظور انجام امور مربوطه مي بايست والدين يا نماينده قانوني خود رابه مرکز امور دانشجوئي – وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکي معرفي نمايند
لطفا در تکميل و تحويل مدارک دقت لازم اعمال گردد .

نکنه: دانشجویان پسر دارای کارت پایان خدمت و دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در رشته های غیر پزشکی دردانشگاههای معتبر از نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری همزمان با تشکیل پرونده می توانند از تسهیلات دانشجویی بهره مند شوند.

دانشجویانی که دارای کارت پایان خدمت نبوده ( مشمولین شاغل به تحصیل در رشته های غیر پزشکی) و همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی به منظور استفاده از تسهیلات دانشجویی نیاز به مجوز از وزارتین علوم،تحقیقات و فناوری و و زارت بهداشت می باشد.

منبع : وب سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران – بانکوک

دیدگاهتان را بنویسید