ژوئن 18, 2024

تأييد مدارك دانشجوئي

واجدين شرايط مي بايست  داراي پرونده دانشجوئي در نمايندگي باشند در صورتيکه پرونده دانشجوئي تشکيل نداده ايد به قسمت تشکيل پرونده دانشجوئي مراجعه نمائيد .

مدارك زير، توسط نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران براي تمامي دانشجويان تأييد مي گردد:

الف- گواهي ثبت نام در دانشگاه
ب- گواهي اشتغال به تحصيل
ج- ريز نمرات دانشگاهي
د- مدارك فارغ التحصيلي
هـ – تصوير اجازه اقامت معتبر
و- تصوير صفحات گذرنامه

 مدارك لازم:

1- درخواستنامه تكميل شده که مورد درخواست در آن مشخص شده باشد
2- جهت تائيد مدارک تحصيلي ( کليه مقاطع تحصيلي ) لازم است قبلا  به تائيد مراجع ذیربط کشور متوقف فيه  رسيده باشد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران- بانکوک

دیدگاهتان را بنویسید