می 30, 2024

شرح تسهیلات دانشجویی

دانشجويان خارج از كشور درارتباط با دريافت تسهيلات كنسولي، بشرح ذيل تقسيم بندي مي گردند:
1- دانشجوياني كه از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بعنوان بورسيه به خارج از كشور اعزام شده اند كه اصطلاحاً به اين عده دانشجويان بورسيه گفته ميشود و هزينه آنان توسط وزارتخارنه هاي مذكور پرداخت مي شود.
2- دانشجوياني كه از ايران جهت تحصيل در مقاطع ليسانس، فوق ليسانس، دكتراي با هزينه شخصي به خارج از كشور آمده اند و محل اقامت آنان در گذرنامه ايران مي باشد و در خارج داراي اقامت دائم نمي باشند . اصطلاحاً به اين عده دانشجويان آزاد گفته ميشود .
3- دانشجوياني كه بهمراه والدين در خارج از كشور سكونت دارند و محل اقامت آنها در گذرنامه خارج از كشور است، به اين عده دانشجويان مقيم گفته مي شود .

شرايط استفاده از تسهيلات دانشجوئي

دانشجويان بورسيه، آزاد يا مقيم، در صورت برخوداري از شرايط زير، ميتوانند براي تشكيل پرونده و استفاده از تسهيلات دانشجوئي اقدام نمايند:
الف- تحصيل حضوري بصورت تمام وقت در دانشگاه معتبر در سطح حداقل كارشناسي
ب- دارا بودن اقامت تحصيلي
ج- رعايت مقررات نظام وظيفه عمومي (داشتن كارت پايان خدمت، معافيت دائم يا معافيت تحصيلي)
د- پيشرفت تحصيلي دانشجو با ارائه گواهي دانشگاه و ريز نمرات
هـ- تشكيل پرونده دانشجوئي

تسهيلات دانشجوئي

  • اجازه خروج دانشجوئي
  • تاييد مدارك درماني دانشجو
  • تاييد مدارك دانشجوئي
  • تمديد يا تجديد رايگان گذرنامه دانشجو
  • معافيت تحصيلي
  • سفارت جمهوری اسلامی ایران – بانکوک

دیدگاهتان را بنویسید