آخرین خبرها
خانه / اخبار تایلند / ممنوع الورودی در انتظار افرادی که بیش از مدت اقامت قانونی خود اقامت غیرمجاز در تایلند داشته باشند
ممنوع الورودی در انتظار افرادی که بیش از مدت اقامت قانونی خود اقامت غیرمجاز در تایلند داشته باشند

ممنوع الورودی در انتظار افرادی که بیش از مدت اقامت قانونی خود اقامت غیرمجاز در تایلند داشته باشند

بنابر اعلام اداره مهاجرت تایلند قوانین برخورد با افرادی که یش از مدت اقامت قانونی خود اقامت غیرمجاز در تایلند  داشته باشند تغییر کرد بنابر قوانین جدید این افراد به دو دسته تقسیم میشوند 1- افرادی که خود را به مقامات دولتی معرفی نمایند 2- افرادی که دستگیر شوند

برخورد با دسته اول بدینصورت خواهد بود که برای 1 سال اقامت غیرمجاز 3 سال , برای اقامت غیرمجاز 3 سال 5 سال و برای اقامت غیرمجاز 5 سال به مدت 10 سال از ورود این دسته افراد به تایلند جلوگیری خواهد شد

در مورد دسته دوم در صورت دستگیری توسط دستگاههای قضایی بسته به مدت اقامت غیرمجاز خود از  حداقل از 5 تا 10 سال ممنوع الورود خواهند شدافزودنی است این قانون جدید از ماه مارچ 2016 قابل اجرا میباشد ..این قوانین جدید در راستای تقویت قوانین قبلی به تصویب رسیده است چرا که مسئولین معتقدند قانون قبلی یعنی جریمه 20 هزار باتی برای هر نوع و مدت اقامت غیرمجاز بسیار ضعیف و پاسخگوی حل این مشکل نمیباشد .

منبع : http://www.nationmultimedia.com/breakingnews/Overstay-blacklisting-starts-in-March-30274578.html

3911 Total Views 0 Views Today

جوابی بنویسید