آخرین خبرها
خانه / اخبار تایلند / قوانین جدید اداره مهاجرت تایلند برای مبارزه با اقامت غیر مجاز خارجیان
قوانین جدید اداره مهاجرت تایلند برای مبارزه با اقامت غیر مجاز خارجیان

قوانین جدید اداره مهاجرت تایلند برای مبارزه با اقامت غیر مجاز خارجیان

بنابر قانون جدید اداره مهاجرت تایلند افرادی که بصورت غیرمجاز و بدون ویزا در تایلند به اقامت خودادامه بدهند با توجه به میزان اقامت غیر مجاز خود به شرج و میزان ذیل به کشور تایلند ممنوع الورود خواهند شد

  • بیش از 90 روز اقامت غیر مجاز – 1 سال ممنوع الورودی به تایلند
  • بیش از 1 سال اقامت غیر مجاز – 3 سال ممنوع الورودی به تایلند
  • بیش از 3 سال اقامت غیر مجاز – 5 سال ممنوع الورودی به تایلند
  • بیش از 5 سال اقامت غیر مجاز – 10 سال ممنوع الورودی به تایلند

در صورت دستگیری توسط پلیس

  • کمتر از 1 سال اقامت غیر مجاز – 5 سال ممنوع الورودی به تایلند
  • بیش از 1 سال اقامت غیر مجاز – 10 سال ممنوع الورودی به تایلند

منبع : وب سایت رایزنی فرهنگی بانکوک

5060 Total Views 0 Views Today

جوابی بنویسید