آخرین خبرها
خانه / اخبار تایلند / سیستم سال تحصیلی دانشگاههای تایلند به روال قدیمی باز میگردد
سیستم سال تحصیلی دانشگاههای تایلند به روال قدیمی باز میگردد

سیستم سال تحصیلی دانشگاههای تایلند به روال قدیمی باز میگردد

بنابر اعلام مجمع دانشگاههای تایلند پیشتر که برای هماهنگی با کشورهای عضو آ-سه – آن سیستم سال تحصیلی دانشگاههای تایلند تغییر یافته بود ولی با بررسی های به عمل آمده و نظرخواهی های انجام شده مقرر شده است تا سیستم تحصیلی دانشگاهها به روال قدیمی بازگردد چرا که این نوع سیستم تحصیلی  با شرایط زندگی و فصول تایلند سازگاری نداشته و دقیقا در گرمترین زمان سال دانشجویان بایستی در کلاس حاضر شوند حال اینکه در سیستم قدیمی دانشجویان و خانواده هایشان از این فرصت برای توریسم و تعطیلات استفاده نمایند در سیستم سال تحصیلی ترم اول  از جون اغاز در مارچ پایان می یابد حال اینکه در سیستم جدید دانشجویان در گرمترین فصل یعنی از اوریل تا می نیز بایستی در سرکلاسها حاضر می شدند .

منیع : http://www.bangkokpost.com/learning/learning-from-news/948549/university-academic-year-to-return-to-old-system

3636 Total Views 0 Views Today

جوابی بنویسید