آخرین خبرها
خانه / اخبار تایلند / تسهیل قوانین تایید مدارک تحصیلی خارج از کشور و دوره های تحصیلی
تسهیل قوانین تایید مدارک تحصیلی خارج از کشور و دوره های تحصیلی

تسهیل قوانین تایید مدارک تحصیلی خارج از کشور و دوره های تحصیلی

بنابر اعلام اقای Theerakiat Jareonsettasin وزیر آموزش و پرورش تایلند طبق قوانین جدید تایید مدارک تحصیلی صادره خارج از کشور تسهیل و امکان ایجاد دوره های تسهیلی متنوع برای دانشگاههای داخلی نیز فراهم شده است . بر اساس این قوانین از این پس سازمان ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور  برای تایید مدارک تحصیلی صادره از کشورهای دیگر نیازی به تایید وزارت علوم نداشته و میتواند مستقیما عمل نماید اما دانشگاهها برای ایجاد دوره های جدید اموزشی بایستی مجوز وزارت علوم را دریافت نمایند که دریافت این مجوز نیز با توجه به وضع قوانین جدید بسیار تسهیل شده است . دریافت این مجوز برای دانشگاهها الزامی میباشد چراکه در صورت عدم تایید دوره های تحصیلی و در صورت بروز مشکل برای دانشجویان انها میتوانند از دانشگاه مربوطه شکایت نمایند

منبع : http://thainews.prd.go.th/CenterWeb/NewsEN/NewsDetail?NT01_NewsID=WNSOC5904250010021

4676 Total Views 0 Views Today

جوابی بنویسید