آخرین خبرها
خانه / اخبار ایران / فراخوان مشمولان غایب و غیرغایب متولد سال های 1355 تا 1377
فراخوان مشمولان غایب و غیرغایب متولد سال های 1355 تا 1377

فراخوان مشمولان غایب و غیرغایب متولد سال های 1355 تا 1377

به گزارش اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا،این سازمان ضمن فراخوان كليه مشمولان غايب و غيرغايب متولد سال هاي 1355 تا 1377 براي انجام خدمت دوره ضرورت، آخرين مهلت معرفي مشمولان براي رسيدگي به وضعيت مشموليت را به شرح ذيل اعلام کرد .
1- افرادي كه قبل از سن مشموليت ترك تحصيل نموده و يا فارغ التحصيل شده اند ، پس از رسيدن به سن 18 سال تمام ،مي بايست ظرف مدت شش ماه خود را معرفي کنند .
2- دانش آموزان ،دانشجويان و طلاب علوم ديني مشمول كه با داشتن معافيت تحصيلي و برابر سقف سنوات تعيين شده ، مشغول تحصيل هستند ،در صورت ترك تحصيل ، انصراف ، اخراج و يا فراغت از تحصيل مي بايست حداكثر ظرف يك سال خود را معرفي کنند .
3- متعهدين خدمت در نيروهاي مسلح يا دستگاه هاي دولتي كه قبل از اتمام تعهد به هر دليل از خدمت رهايي مي يابند مي بايست جهت انجام بقيه خدمت دوره ضرورت ، حداكثر ظرف شش ماه خود را معرفي کنند.
4- مشمولاني كه معافيت موقت پزشكي و يا كفالت دريافت داشته اند ، پس از انقضاي مدت اعتبار آن مي بايست ظرف يك ماه براي تجديد رسيدگي خود را معرفي کنند .
لازم به ذكر است در صورتيكه مشمولان در مهلت هاي تعيين شده نسبت به معرفي خود اقدام نکنند ، مشمول غايب شناخته شده و ضمن محروميت از تسهيلات مربوط به معافيت هاي ذكر شده در قانون ، برابر مقررات وظيفه عمومي و ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي به ترتيب زير با آنان برخورد می شود.
1- مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان تا سه ماه باشد ،سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غيبت اوليه آنان بيشتر از سه ماه باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبيه مي شوند .
2- مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان از يك سال تجاوز کند ،علاوه بر شش ماه اضافه خدمت ،فراري محسوب مي شوند و به مراجع قضايي معرفي مي شوند.

4744 Total Views 0 Views Today

جوابی بنویسید