آخرین خبرها
تاریخچۀ جشن “Loy Krathong”

تاریخچۀ جشن “Loy Krathong”

 این جشن به طور همزمان با تایلند در کشورهایی همچون لائوس و برمه و مالزی نیز برپا میشود معنی اسم این جشن “سبد شناور در آب “میباشدکه برگرفته از سنت های قدیمی میباشد در این جشن شمع به معنی احترام به بودا برای روشنایی و آگاهی بخش به مردم و همچنین سبد شناور بر روی آب نیز به معنی گذشت و فداکاری و بخشش دیگران میباشد ، این جشن از زمان پادشاه سوخوتای توسط خانمی با نام Nopphamat پایه گذاری شده است و مصادف با دوازدهمین ماه تقویم تایلند میباشد که در تقویم میلادی مصادف با ماه نوامبر و در تقویم شمسی مصادف با آبان ماه میباشد ، مردم تایلند در این شب آرزوهای خود را بر روی کاغذی نوشته و همراه باسبدی از گل به آب میسپارند که مقصود از سپردن به آب ارائه آرزوهای خود به “خدای آب ” میباشد .همزمان با این جشن مراسم دیگری نیز با عنوان “Yi Peng” برگزار میشود که در این مراسم مردم آرزوهای خود را بر روی بالون های کوچک پارچه ای نوشته و آن را همراه با فانوس کوچکی که به بالون وصل شده و گرمای تولید شده توسط این فانوس بالون را به پرواز در می آورد و آرزوهای این افراد به ” خدای هوا ” ارائه میشود .در بخش های شمالی کشور که خاستگاه اصلی این جشن ها بوده است این جشن بصورت آویزان کردن شمع از درختان و جلوی درب منازل برگزار میشود .

2188 Total Views 0 Views Today

جوابی بنویسید