آخرین خبرها
خانه / اخبار امور دانشجویی / جزئیات سپردن وثیقه ملکی برای اعزام دانشجو به خارج/ مبالغ وثیقه در ارشد و دکتری
جزئیات سپردن وثیقه ملکی برای اعزام دانشجو به خارج/ مبالغ وثیقه در ارشد و دکتری

جزئیات سپردن وثیقه ملکی برای اعزام دانشجو به خارج/ مبالغ وثیقه در ارشد و دکتری

چگونگی اجرای ماده 11 قانون اعزام دانشجو مبنی بر دادن تعهد و سپردن تضمین معتبر اعلام شد.

شرایط و چگونگی اجرای ماده 11 قانون اعزام دانشجو مبنی بر دادن تعهد و سپردن تضمین معتبر، اعلام شد.

بر اساس ماده 11 قانون اعزام دانشجو، لازم است تعهدات دانشجویان جهت بازگشت به کشور به نحو معتبر و قابل قبولی تضمین شود که این امر به 3 روش امکان پذیر است:

تضمین تعهدات قانونی دانشجو توسط 2 نفر کارمند، تضمین تعهدات قانونی دانشجو با ترهین ملک، تضمین تعهدات قانونی دانشجو به وسیله ضمانت نامه بانکی.

ضمانت نامه بانکی:

ضمانت نامه بانکی به عنوان روش سوم جهت تضمین تعهدات قانونی دانشجو مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

2 -مبلغ ضمانت نامه بانکی:

برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 30 میلیون تومان و برای دانشجویان مقطع دکتری 60 میلیون تومان اعلام شده است.

تعهد کارمندی:

دانشجویانی که قصد دارند تعهدات قانونی آنها توسط 2 کارمند تضمین شود به این نکات توجه کنند:

شرایط کارمندان: فقط کارمندان رسمی دولت می توانند تعهدات دانشجو را تضمین کنند.

ترکیب ضامنین، صرفاً به یکی از 2 شکل زیر خواهد بود:

دو کارمند رسمی (قطعی یا آزمایشی) دولت که در زمان تنظیم سند تعهد مشغول به کار باشد؛ یک کارمند رسمی (قطعی یا آزمایشی) دولت که در زمان تنظیم سند تعهد مشغول به کار باشد، همچنین دو کارمند بازنشسته دولتی (جمعا 3 ضامن)

منظور از کارمندان دولت، شاغلین در هر یک از قوای سه گانه، شرکت های دولتی و نیروهای مسلح است.

تعهد کارمندان بخش خصوصی، شرکت های سهامی خاص و عام و نیز شرکت هایی که حداقل 50 درصد سهامشان غیردولتی باشد، قابل قبول نخواهد بود.

تضمین تعهدات دانشجو، نیازمند ارائه “گواهی کسر از حقوق” نیست.

کارمندان پیمانی، قراردادی، شرکتی، موقت و … در زمره کارمندان رسمی تلقی نمی شوند.

میزان تعهد ضامنین:

برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 20 میلیون تومان و برای دانشجویان مقطع دکتری 40 میلیون تومان اعلام شده است.

وثیقه ملکی:

وثیقه ملکی روش دیگری است برای تضمین تعهدات قانونی دانشجویان که دارای شرایط و مراحلی به شرح ذیل است:

شرایط ملک:

صرفا املاک مسکونی قابل ترهین است، بنابراین املاک تجاری یا اراضی کشاورزی، بایر و همچنین سرقفلی و … قابل پذیرش نیست.

لازم است املاک مسکونی غیرموقوفه و بلامعارض باشد.

املاک مسکونی که به دلیل اخذ وام در رهن هر یک از بانک های جمهوری اسلامی ایران است، چنانچه نیمی از اقساط مربوطه پرداخت شده و بدهی معوقه نداشته باشد، پس از اخذ مجوز کتبی بانک مربوطه قابل توثیق است.

املاک مسکونی که به هر دلیلی در رهن اشخاص دیگری به غیر از بانک های جمهوری اسلامی ایران باشد، قابل پذیرش نیست.

املاک مسکونی مشاعی قابل ترهین نیست مگر آنکه تمامی شرکاء مشاعی بدون استثناء سند تعهد را امضا کنند.

میزان تعهد ضامن یا ضامنین:

برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 20 میلیون تومان

برای دانشجویان مقطع دکتری 40 میلیون تومان

3965 Total Views 0 Views Today

جوابی بنویسید