ژوئن 23, 2024

جشن آب پاشی در تایلند

بطوريکه مردم عقيده دارند که آب بدبختي و بد اقبالي را ميشويد ودور ميکند.سنت سونکران براي مذاهب و جوامع تايي يک آداب و رسوم با ارزش و  گرانبها به شمار ميرود.
ارزش آن براي خانواده ها از اين نظر است که اعضاي خانواده دور هم جمع ميشوندو با ريختن اب معطر روی دستهاي والدين و پدربزرگ و مادربزرگ ها و دادن هديه ؛نسبت به آنها اداي احترام ميکنند

و انها نيز براي فرزندانشان ارزوي سعادت و خوشبختي ميکنند.ارزش اجتماعي سونکران در ايجاد اتحادبين جوامع و قبايل و گروههاي تايي است.سونکران يک نوع علاقمندي به محيط زيست بوجود مياوردکه در نظافت و تميز کردن خانه ها و اماکن و معابد  و ساختمانهاي اداري نمود پيدا ميکند.

جنبه مذهبي سونکران هم در مراسم هديه دان به مانکها و شنيدن مواعظ انها قابل توجه است.در روز 13 اوريل مردم غذا ميپزند و با خود به معابد محلي برده به مانکها ميبخشندو مطابق يک سنت قديمي با شن و ماسه تپه هايي به نام پاگودا ميسازند و انرا با پرچم و گل تزيين ميکنند.

مردم پس از آب پاشي بر روي مجسمه بودا بر روي يکديگر آب ميپاشند.در تمام سطح شهر مردم تايي اعم از پير و جوان؛کودک و بزرگسال با شلنگ و سطل و تفنگهاي آب پاش يکديگر را خيس ميکنندو پودری که به صورت خمیر در آورده اند را به صورت یکدیگر میماند که مناظر جالب و ديدني خلق ميکند.

 توريست در اين فصل به خاطر همين مراسم و جذابيتش  به وفور ديده ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید