فوریه 21, 2024

پلیس تایلند

بنابر اعلام پلیس تایلند دومین بمب  امروز در میان معترضان تایلندی که در منطقه ویکتوری مانومت تجمع...