دسامبر 10, 2023

مراسم شهادت امام صادق (ع) در رایزنی فرهنگی بانکوک