می 22, 2024

قانون جدید ویزای مالزی

به نقل از اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان شرق آسیا : از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۴ کلیه دانشجویان اینترنشنال...