می 30, 2024

سازمان وظیفه عمومی

مهلت اعتبار کارت‌های پایان خدمت قدیمی تا پایان بهار سال آینده تمدید شد.  به گزارش خبرنگار «انتظامی»...