می 30, 2024

ز کتاب”بیانات حضرت امام خمینی(ره)” به زبان تایی

با حمایت رایزنی فرهنگی کشورمان و همکاری مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی تایلند، کتاب “بیانات امام خمینی(ره)”...