می 30, 2024

رمضان در بانکوک

برنامه های انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در دانشگاههای تایلندبمناسب ماه مبارک رمضان به شرح ذیل میباشد  مسابقه...