مارس 5, 2024

دولت تايلند

بنابر اعلام پلیس تایلند دومین بمب  امروز در میان معترضان تایلندی که در منطقه ویکتوری مانومت تجمع...