جولای 15, 2024

توریسم در تایلند

بنابر اخبار اعلام شده توسط آقای  Anuparb Kasensuwan  مدیر بخش توریسم سازمان گردشگری تایلند میزان توریست هایی که...