ژوئن 18, 2024

تایید مدارک تحصیلی تایلند

بنابر اعلام اقای Theerakiat Jareonsettasin وزیر آموزش و پرورش تایلند طبق قوانین جدید تایید مدارک تحصیلی صادره خارج...