تماس با انجمن اسلامی

برای تماس با انجمن اسلامی میتوانید از ایمیل زیر استفاده کنید تمامی ارتباطات انجمن اسلامی با شما نیز صرفا با ایمیل زیر خواهد بود ، انجمن به غیر از این ایمیل آدرس الکترونیکی دیگری ندارد و تنها مسیر ارتباطی انجمن این ایمیل بوده و  هر گونه مکاتبه ای خارج از این آدرس از نظر انجمن مردود و بدون اعتبار میباشد.

info@iaistu.net

 

 

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

error: Alert: Content is protected !!