آخرین خبرها
خانه / تماس با انجمن اسلامی

تماس با انجمن اسلامی

برای تماس با انجمن اسلامی میتوانید از ایمیل زیر استفاده کنید تمامی ارتباطات انجمن اسلامی با شما نیز صرفا با ایمیل زیر خواهد بود ، انجمن به غیر از این ایمیل آدرس الکترونیکی دیگری ندارد و تنها مسیر ارتباطی انجمن این ایمیل بوده و  هر گونه مکاتبه ای خارج از این آدرس از نظر انجمن مردود و بدون اعتبار میباشد.

info@iaistu.net

 

 

جوابی بنویسید

error: Alert: Content is protected !!