سپتامبر 28, 2023

معترضان تایلندی

بنابر اعلام پلیس تایلند دومین بمب  امروز در میان معترضان تایلندی که در منطقه ویکتوری مانومت تجمع...